Ontstaan angiosarcomen

Er is niet één oorzaak waardoor een angiosarcoom ontstaat.
Het ontstaan wordt in verband gebracht met chronische verstoringen van vaat(wand) weefsel.
Ze groeien vanuit bloedvatwanden (ook wel lymfevaten) in extremiteiten, de huid, organen en bij bot.

Ruwweg 50% van de angiosarcomen komen in hoofd & nek voor.
Angiosarcomen komen vaker voor bij mannen dan vrouwen.
Hoewel ze in alle leeftijdsgroepen voorkomen, komen ze vooral voor bij oudere mensen.
Angiosarcomen groeien snel waarbij (mede door de plek) vaak vroegtijdig uitzaaiingen optreden.

Review oorzaak angiosarcoom Sanne Gresnigt

Waarschijnlijk hebben twee van de factoren die in de literatuur worden genoemd, een rol gespeeld bij het ontstaan van het angiosarcoom bij de aanvaringsplek:
 • Scherfwerking door botsplinters van de bekkenbot beschading die door de bloedvatwand drongen.
 • Langdurige inwerking vocht (oedeem) en bloed door het lekkende bloedvat c.q. de beschadigde bloedvatwand.

Er zijn overigens nauwelijks gevallen van angiosarcomen in het bekken bekend. Zie ook het overzicht.


Wanneer angiosarcoom Sanne Gresnigt ontstaan?

Als je kijkt naar de groeisnelheid en er rekening mee houdt dat tumoren minder snel groeien als ze groter worden, dan is het waarschijnlijk dat het angiosarcoom medio januari is ontstaan. Dat is vele weken na 10 november, de dag van het ongeluk.

Had de huisarts van Gzc Diemen-noord bij een van de eerste bezoeken vanwege de erger wordende pijn, een foto van de plek van de aanvaring (het linker bekken) laten maken dan was het kapotte bot zichtbaar geworden en had opereren vrijwel zeker het ontstaan van het angiosarcoom voorkomen. Een dodelijke medische misser.
Angiosarcoom eerder aanwezig bij Sanne Gresnigt?

Je kunt stellen dat het angiosarcoom al aanwezig was en door factoren die vrijkwamen om de botsingswond te genezen, sterk is gaan groeien. Dat is erg onwaarschijnlijk vanwege:
 • Plaats
  Het angiosarcoom zou dan op de plek in het linkerbekken waar de botsplinters in het bloedvat drongen, al aanwezig zijn geweest. Dat is een (te) sterk toeval.
  Als het angiosarcoom op meer plekken aanwezig was, dan had het zich ook ~ gelijktijdig op meer plekken ontwikkeld.

 • Tijdstip
  Angiosarcomen groeien snel. Er zijn geen indicaties dat er sprake kan zijn van sluimerende angiosarcomen.
  Het angiosarcoom zou zich dus toevallig kort daarvoor, op precies die plek moeten hebben ontwikkeld.

 • Reden
  Bij angiosarcomen is er veelal een aanwijsbare (mogelijke) oorzaak. Voor de aanvaring was er geen reden voor het ontstaan van een angiosarcoom op die plek in het linkerbekken.
  De mogelijke oorzaken zijn ontstaan door de aanvaring.
  Daarbij zijn angiosarcomen uiterst zeldzaam (paar gevallen / jaar in NL), en komen vooral voor bij de huid (~60%), extremiteiten, organen (lever), e.d.
  Nauwelijks of niet in het bekken.

 • Zie ook de samenvattende beschrijving van angiosarcomen.


volgend vorig

Sanne's pijnen kwamen in de 1e periode waarschijnlijk door het groeiende hematoom (bloeduitstorting) in het linkerbekken, waardoor o.a. druk op zenuwen.

Foto Sanne Gresnigt aan het strand aug 2005, voor het angiosarcoom haar trof. Zomervak. na 1e studentenjaar Sanne Gresnigt


Een heldere beschrijving van sarcomen met richtlijnen en helpdesk biedt het KWF:
    Weke delen sarcomen
Met het daaruit voortgekomen:
    Forum kanker patiënten

Angiosarcomen in medisch woordenboek:
    Definitie angiosarcoom

Kort engels overzicht met beschrijving:
  — risico's, oorzaken, behandeling
  — chirurgie, radio- & chemotherapie
  — klassificatie, prognose, e.a.
van angiosarcomen geeft:
    eMedcine over angiosarcoom.

Foto van Sanne Gresnigt met Roosmarijn Sanne Gresnigt met zus Roosmarijn


Amerikaanse site angiosarcoom patiënten met o.a. info over (wetenschappelijk) onderzoek:
    awareness angiosarcoma

De angiosarcoma group op facebook:
    AngioSarcoma Cancer
(eerst inloggen in facebook is het handigst)
V1.4 
 Bezoek sinds aug'08