Review & evaluatie diagnose & therapie

Triest is dat dit ongeluk in landen zoals Zwitserland zeker tot tijdige behandeling had geleid. Daar wordt bij bij zo'n ongeluk standaard de trauma plaats (waar het lichaam is geraakt) gescand. Zelfs al vraagt de patiënt er niet om.

Bij die scan was het kapotte heupbot gezien. Waarna met een operatie de splinters waren verwijderd en het lekkend bloedvat was gerepareerd. Lang voordat door langdurige irritatie van de, in het bloedvat stekende, botsplinters het angiosarcoom kon ontstaan.

In landen zoals Zweden neemt de huisarts meer tijd voor haar patiënt. Dan had zij, wetende dat Sanne niet snel klaagde, nader onderzoek van de botsingsplek op zijn plaats gevonden.

Verbeteringen

Opvallend is dat bijna iedereen is uitgegaan van de direct zichtbare symptomen en de daarbij horende "standaard" diagnose.
Waarbij niet echt werd gecheckt (in het Ziekenhuis Gelderse Vallei geen enkele check) of het verhaal past bij de veronderstelde diagnose. Alsof er sprake was van haastwerk & nonchalance.

Verder dat de 'diagnose' van Sanne Gresnigt zelf; "door de aanvaring", en haar melding van het begin van de ellende; "na de aanvaring een paar dagen op bed, waarna bij opstaan een knap nabij de linkerbil met daarna hevige pijn" helaas minder serieus werd genomen dan de symptomen van dat moment.

Kwaliteit nederlandse ziekenhuizen

Bij kwaliteitsvergelijkingen met andere ontwikkelde landen scoren onze ziekenhuizen helaas zeer middelmatig (België, Duitsland, Frankrijk, UK, Zwitserland, e.a. scoren beter). Binnen Nederland bestaan grote verschillen tussen ziekenhuizen. Zo is de kans dat iemand na een beroerte overlijdt in sommige ziekenhuizen meer dan tien keer groter dan in andere ziekenhuizen. Voor andere ziekten gelden soms vergelijkbaar grote verschillen (zie o.a. de bijlage bij het rapport: Zorg voor innovatie!).


Kwaliteitsverbetering gezondheidszorg ISO 9000

Voornemens als 'we gaan beter luisteren naar de patiënt' zijn goed. Maar, getuige de ervaring, onvoldoende om echte verbeteringen te bereiken. Alleen een systematische kwaliteitsaanpak & -organisatie kan tot blijvende, significante verbeteringen leiden.

Daarvoor is invoering van ISO 9000, of een soortgelijk integraal kwaliteitsysteem, in de gezondheidszorg noodzakelijk.
Zo moeilijk is dat niet. Zelfs tuinderijen hebben al ISO 9000 certificaten.

Werkdruk & kwaliteit medische zorg

Zelfstandige medisch specialisten staan op 'stukloon'. Uit andere situaties is bekend dat dat leidt tot minimaal overleg & samenwerking en lage kwaliteit tenzij er nauwgezette kwaliteitscontrole is met konsekwenties (mede daarom hebben fabrieken dat systeem).
Bij medisch specialisten ontbreekt een serieuze kwaliteitscontrole. Erger, bij een fout kan veelal opnieuw worden gedeclareerd!

Vermindering van werkdruk kan door 'stukloon' af te schaffen en meer specialisten aan te stellen. Daarmee komt tijd vrij om gezamenlijk aan kwaliteitsverbetering te werken, vakliteratuur te checken, betere behandelmethoden te introduceren, e.a. De meerkosten kunnen o.a. worden gehaald uit efficiency verbeteringen vanwege de kwaliteits-organisatie & het hogere kwaliteitsniveau, en salarisverlaging van onze specialisten tot het niveau in de ons omringende landen.

Die salarissen zijn nu de hoogste ter wereld, hoger dan in de ons omringende landen (bijv. ~2x zoveel dan in Zwitserland waar de zorg kwalitatief een niveau beter scoort dan hier), terwijl de kwaliteit achterblijft bij die van andere west-europesche landen (zie o.a. het rapport: Zorg voor innovatie!).

Zo blijkt uit vergelijking van 'standaard' operaties, zoals bijv. blinde darm verwijdering, dat patiënten in NL een veel hogere kans op complicaties (bijv. infecties) na operaties hebben dan in de ons omringende landen.


Samenwerking & organisatie ziekenhuizen

Het hoge inkomen van de specialisten schept ook (emotionele) afstand naar de andere disciplines, zoals verpleging en patiënten, en heeft negatieve invloed op samenwerking en overleg. Meer gelijktrekken van die inkomens met die van andere disciplines bevordert de samenwerking en daarmee de kwaliteit van de dienstverlening.

Wellicht dat daarmee de vaak ambachtelijke aanpak van onze medisch specialisten kan evolueren naar industriële, op een kwaliteitsorganisatie gestoelde, werkmethoden met passend kwaliteits- & risico­management.
Dat zal o.a. het aantal doden door fouten in onze gezondheidszorg fors doen dalen. Belangrijk, omdat (zie o.a. onderzoek uit 2007) in nederlandse ziekenhuizen jaarlijks:

  • ~70.000 patiënten onbedoeld serieuze schade oplopen die in ~30.000 gevallen vermijdbaar was (~5% van de ziekenhuisopnamen);
  • ~1.500 patiënten onnodig sterven
      (~2x het aantal verkeersdoden!).

Zie verder bijv:
  - de twijfels bij Inspectie gezondheidszorg en/of
  - de EMGO/NIVEL studie.


volgend vorigFoto Sanne Gresnigt met Anita, haar moeder, tijdens weekendje weg
Sanne met Anita, haar moeder (sept '06)


Kwaliteitsbeheersystemen

In de jaren vijftig vertrouwde onze luchtmacht op de kwaliteit van technici en piloten. Dat leidde ertoe dat ~30% van de jachtvliegtuigen neerstortte. Pas met invoering van integrale kwaliteitsbeheer-systemen is echte verbetering gekomen.

De extra kosten (admie, e.a.) worden goedgemaakt door de gedaalde kosten en aandacht voor (reparatie van) fouten. Dat geldt zelfs daar waar de gevolgen van fouten gering zijn, zoals bij telecom bedrijven.


Opmerkelijk

Als vliegtuigreparatie met dezelfde kwaliteit zou gebeuren als reparatie bij patiënten, dan zouden mensen niet durven te vliegen vanwege de vele ongelukken.

In NL ziekenhuizen liggen patiënten gem. ~50% langer dan in de ons omringende landen.

In de meetperiode tot 2004 daalde de productiviteit van de NL gezondheidszorg, in tegenstelling tot die in andere landen
(zie bijl. rapport "Zorg voor innovatie!").


Foto Sanne Gresnigt op 2nov'06 na de chemotherapie
Sanne weer thuis 2 nov'06


NL gezondheidszorg; achterblijvend

Uit rapporten van de Verenigde Naties blijkt dat Nederland qua levensverwachting in de periode 1960 - 1980 bij de top-landen behoorde.
In 1960 met 73,2 jaar nog 1e (samen met IJsland).
Over 1980 nog 3e met 75,9jaar (Japan 1e met 76,1jaar).
De laatste 10 jaar echter rond de 15e plek!
Het verschil met de top is toegenomen tot 2,7 jaar (zie o.a. de Excel of de PDF).Privatisering?

De gedachte dat privatisering helpt, wordt niet gesteund door de cijfers.
Wel dat de kosten dan sterk stijgen.

Bijv: USA heeft per hoofd en als per­cent­age van het BBP, ruim de hoogste ziekte­kosten van de wereld. Ruim 50% meer dan Nederland (koopkracht gecorrigeerd)!

Desondanks staat de USA qua levensduur slechts op de 35e plaats. Slechter dan de meeste ontwikkelde landen (zie XLS).
In USA is de gezondheidszorg vooral in handen van succesvolle private, veelal beurs genoteerde bedrijven.

Michael Moore laat in zijn film "Sicko" bizarre toestanden vanwege de private zorg in USA zien.
Hieronder een fragment:
V2.3 
 Bezoek sinds aug'08