Effectieve medicijnen bij angiosarcomen

Samenvatting resultaten literatuur 1999-2005

Vanwege het geringe aantal patiënten zijn er nauwelijks grotere studies gedaan. Uit de literatuur blijkt dat gunstige resultaten worden bereikt met:

  1. (recombinant) InterLeukine-2 (rIL-2), lokaal (in de tumor) geïnjecteerd. Eventueel in lage dosis aanvullend op radiotherapie. Intra-tumorale toediening blijkt effectiever dan peri-tumoraal (systemisch nog slechter; weinig resultaat). Bij meer tumoren heeft intra-tumoraal in één tumor ook effect bij de andere tumoren (onderzoeken universiteiten Utrecht/Sofia en diverse Japanse).
  2. Docetaxel.
  3. Gemcitabine gevolgd door Docetaxel (in case waar rIL-2 niet werkte).
  4. Doxorubicine & Paclitaxel. Paclitaxel alleen bij angiosarcoom boven de schouderlijn. Gunstige effecten van Doxorubicine, voor zover al optredend, zijn zeer beperkt (o.a. onderzoeken Sloan instituut, NY).

Effecten chemotherapie, Interleukine, e.a.

  • rIL-2 ingespoten in de tumor steekt gunstig af ten opzichte van de overige middelen. Verder blijkt dat rIL-2 bij niet verwijderbare angiosarcomen de ontwikkeling (van metastases) onderdrukt.
  • Van de chemokuren levert Docetaxel (evt. in combinatie met Gemcitabine en/of rIL-2) betere resultaten dan Doxorubicine, Ifosfamide, Antrhracycline.
    Combinaties met Pioglitazone e.d. lijken ook iets betere resultaten te kunnen leveren.
  • Interferon lijkt enigszins belovend. Echter weinig ervaring.

(recombinant) InterLeukine-2 (rIL-2)

Interleukine-2 is van nature aanwezig in ons lichaam. De stof wordt met recombinant technieken goedkoop geproduceerd. Ze wordt vooral in Japan toegepast bij angiosarcomen.

Opmerkelijk is dat veel (succes)publicaties van Japanse universiteiten afkomstig zijn waarbij in de tumor ingespoten rIL-2 vaak samen met radiotherapie en/of chemotherapie wordt gebruikt (ook vlgs onderzoek universiteit Utrecht het effectiefst).

Mechanisme recombinant InterLeukine-2

Blijkens een studie activeert rIL-2, Lymphokine-Activated Killer (LAK) cellen. Aangetoond is dat angiosarcoom cellen gevoelig zijn voor LAK-cellen en dat LAK-cellen die ‘induced’ zijn door rIL-2, de tumorgroei onderdrukken. (ontstaan angiosarcomen mede vanwege te weinig actieve LAK-cellen in het lichaam??)

Foto Sanne Gresnigt met vriendinnen in Nieuw-Zeeland voorjaar 2004
Sanne in N-Z voorjaar 2004


Alternatieve therapieën sarcomen

Immuno- & dendritische celtherapie

Er zijn aanwijzingen dat er in ons lichaam dagelijks vreemde (=deels kanker)cellen ontstaan. Die ontstaan door mutaties vanwege natuurlijke straling, vreemde stoffen, etc. Die (kanker)cellen worden door het immuunsysteem opgeruimd. Het lichaam gebruikt o.a. dendritische cellen als verkenners om vreemde (kanker)cellen te op te sporen c.q. te herkennen.

Dendritische cellen zitten o.a. in het bloed en herkennen - vooral na activering - vreemde (kanker)cellen. Zij kunnen dan, via een complex proces, de juiste T-cellen activeren die de vreemde cellen vervolgens vernietigen. De veronderstelling is dat een tumor zich kan ontwikkelen omdat de dendritische cellen die specifieke kankercellen niet herkennen, wellicht mede omdat er (te) weinig dendritische cellen ter plekke zijn (bij angiosarcomen dus bij de betreffende bloedvatwand).
Dat hoeft niet zo te zijn. Het kan ook zo zijn dat de T-cellen en/of het overdrachtsproces en/of nog onbekende factoren, in gebreke zijn.

Door dendritische cellen uit het bloed van de patiënt in het laboratorium overdadig bloot te stellen aan kankercellen van de patiënt, daarbij te verveelvoudigen, en vervolgens weer in te spuiten in de patiënt, kan zijn afweermechanisme tegen die kankercellen worden geactiveerd.

Om betere resultaten te bereiken, is de aanpak de laatste jaren verbreed (monoklonale antilichamen) tot wat immunotherapie wordt genoemd. Een aanpak die bij verschillende (universiteits)ziekenhuizen wordt gehanteerd. Ook in Nijmegen wordt met resultaat bij patiënten met bepaalde weefseltypen, een paar soorten kanker, e.a. klinisch onderzoek gedaan.


Andere aanvullende therapieën

Enkele kankerpatiënten hebben verbetering bereikt met therapieën zoals Iscado(o)r (zie ook IOCOB), voedingsrichtlijnen van natuurartsen, e.d. Gegeven de zeldzaamheid van angiosarcomen, is het niet raar dat daarbij geen patiënten met angiosarcoom zitten. Meer daarover is te vinden op sites zoals o.a. Kanker-actueel.

Overigens is de effectiviteit van dergelijke alternatieven bij sarcomen onbekend omdat er geen goed onderzoek naar is gedaan.volgend vorig

Effectiviteit medicijnen

Duidelijk is dat ruime verwijdering en bestraling van de tumor het effectiefst is.

Foto Sanne Gresnigt voor Geisers in Nieuw Zeeland voorjaar 2004Sanne in N-Z voorjaar 2004


Docetaxel, Paclitaxel en Doxorubicine

Bij angiosarcomen is Docetaxel gunstiger dan Doxorubicine. Vooral bij angiosarcomen aan de huid. Merkwaardig is dat Paclitaxel het alleen goed lijkt te doen bij angiosarcomen boven de schouderlijn (stabilisatie ~ 6 maanden). De kans dat Doxorubicine 'wat goeds doet' is ~25%. Het levert dan een levensverlenging van gem. 4 maanden (Sloan Cancer Center).
Overigens wisselen de effecten per patiënt medicijn combinatie sterk.

Recombinant InterLeukine-2

De studie van Sasaki etal (2002) omvatte o.a. 18 patiënten waarbij operatieve verwijdering van het angiosarcoom niet mogelijk was en die nog geen uitzaaiïngen hadden. Daarbij bleek dat rIL-2 in hoge doses het ontstaan van uitzaaiïngen onderdrukt (p=0,006).

Overzichtsdocument

In: Angiosarcomen: Welke drugs effectief? een overzicht van de onderzoeken.


Bijwerkingen medicijnen

Doxorubicine, Paclitaxel en Docetaxel zijn chemo's met vervelende bijwerkingen (afh. soort en dosis).
Over de bijwerkingen van rIL-2 is discussie. Volgens Japanse ziekenhuizen waar het veel wordt gebruikt, vaak weinig. Mening bij het AvL (geen ervaring met inspuiten in (angio)sarcomen): grote bijwerking. Ook de bijwerkingen van rIL-2 zijn afhankelijk van dosis, wijze van toedienen (intra-tumoraal, -veneus, etc.) en de individuele patiënt.

Alternatieve behandelingen kunnen ook ongewenste bijwerkingen opleveren. Dendritische celtherapie heeft weinig bijwerkingen.Voorbeeld alternatieve voeding

Er zijn indicaties dat inname van veel omega-3 EPA & DHA bij sommige kankers de tumor afremt.
Byzonder geval is de 78-jarige man in USA die chemo-therapie voor de kanker in beide longen weigerde, maar met dagelijks ~25 grote capsules vis- (EPA) & algenolie (DHA) de tumoren succesvol bestreed (10 jaar later nog gezond!).

Gegeven dat vette vis veel omega-3 bevat, kun je visrecepten gebaseerd op het Houtsmuller anti-kanker dieet gebruiken. Beter onderbouwd en gemakkelijker dan het Moerman dieet. De claims van Houtsmuller hebben discussie losgemaakt. Er zijn geen goede onderzoeksresultaten met het dieet.
Keulen

Dr. Gorter claimt met zijn commerciële kliniek onwaarschijnlijke resultaten met dendritische celtherapie. Resultaten die hij niet kan staven...
Aangezien hij de therapie veelal onvolledig toepast (geen blootstelling dendritische cellen aan de tumorcellen, waardoor geen activatie, en geen selectie op geschiktheid voor de therapie), zijn de kansen op goed resultaat zeer gering. Desondanks zijn bij enkele patiënten goede resultaten behaald.

In Keulen is een andere kliniek die een veel betere aanpak met o.a. dendritische celtherapie lijkt te bieden; het IOZK.
Meer informatie o.a. op kanker-actueel.
V1.7 
 Bezoek sinds april'10