Vormgeving

Sanne heeft ondanks haar angiosarcoom, aanwijzingen gegeven aangaande de vormgeving van deze site.Zin


Moge deze site er toe bijdragen dat:
  • We ons Sanne herinneren zoals ze was; levendig, betrokken, actief, anderen helpend.   Met alle kracht er voor gaan.

  • Anderen niet hetzelfde overkomt.


Dank

Byzondere dank voor het beschikbaar stellen van foto's gaat uit naar:
  • Allison Krijnen
  • Andoima Afoichini
  • Anita de Wit
  • Dagmar Verbeek
  • Hedwig Heikens
  • Marlous van Dullemen
  • René Disseldorp

Foto Sanne Gresnigt okt 2003 na haar VWO
Oktober 2003: Een werkende Sanne ontspannen aan de lunch na haar VWO


Ben Bol heeft geholpen met de technische realisatie van deze site over Sanne Gresnigt & angiosarcomen.


Allen hebben het mogelijk gemaakt deze blijvende herinnering aan Sanne Gresnigt tot stand te brengen.

Foto Sanne Gresnigt in Frankrijk zomer 2005
Sanne Gresnigt met vrienden in FrankrijkRapportages

Rapportages over bezoek aan de site van Sanne Gresnigt kunt u inzien via: google analytics.
Username:   sannegres@gmail.com
Password:   sannegresnigt

De rapportages betreffen herkomst, duur, e.a. van ~90% van het bezoek aan de belangrijkste pagina´s van de site van Sanne Gresnigt.

Bezoek met browsers die geen cookies & afbeeldingen van derden toestaan, vindt u niet terug in de Google rapportage.
De counters in de pagina's tellen zo'n bezoek wel, waardoor die iets meer bezoek rapporteren.


Laatste aanpassingen

- 'Midden' foto's in index-e en logo van index-i
            page nu random + tekst aanpassingen.
- Pag. 'ontstaan angiosarcoom' aangepast.
- Breedte site nu 950px, tekstaanpassingen.
- Aan pagina Sanne Gresnigt (links);
              gedicht, foto, links, e.a. toegevoegd.


Opmerkingen & vragen

Kunt u met deze link naar de maker sturen.

De site kan het beste bezocht worden met een browser die redelijk aan de standaarden voldoet, zoals o.a. Firefox, Opera, Chrome.

V1.6 
 Bezoek sinds dec08